Güneş Enerjisi ile Soğutma

semai logo

Güneş Enerjisi ile Soğutma Sistemleri

Günümüzde enerji maliyetlerinin oldukça yüksek olmasıyla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının soğutma ve ısıtma sistemlerinde kullanılması oldukça önem kazanmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi, ülkemiz açısından önemli bir enerji kaynağıdır. Ülkemiz konumu itibari ile yıl içinde güneş enerjisinden yararlanma olanağı yüksek olan bir durumdadır.

Güneş enerjisi ile soğutma sistemleri kullanımında son dönemlerde önemli artışlar olmuştur bunun yanında güneş enerjisi ile soğutma sistemlerinin kullanımı Avrupa’da her geçen gün artmaktadır.

Ofislerde iç soğutma amacıyla, depo amacıyla kullanılan yerlerin sıcaklığının dengelenmesi amacıyla ve çeşitli endüstriyel alanlarda kullanmakta olan güneş enerjisi ile soğutma sistemleri, enerji tasarrufu sağlamasıyla da öne çıkmaktadır.

Güneş Enerjisi ile Soğutma Sistemleri Çeşitleri

Güneş enerjisi ile soğutma birçok farklı yöntem ile gerçekleşebilmektedir. Bu sistemler Rankine çevrimli mekanik buhar tribünlü sistem, absorbsiyonlu sistem, termoelektrik sistem, adsorpsiyonlu sistem ve Brayton çevrimli mekanik sistemdir.